Úvod do fysiologie žláz s vnitřní sekrecí

Václav Hampl

Ústav fysiologie UK 2.LF

Toto jsou moje poznámky, podle kterých přednáším. Bez výkladu nemusí vše být snadno srozumitelné. Čtenář, který nebyl na přednášce, nechť se proto nediví, pokud nebude všemu rozumět.

Click here for english version (slides)


Regulace homeostázy:

Hormón:

Tvorba hormónů

Hormóny mají mnoho společného s cytokiny a růstovými faktory:

Endokrinní a nervový systém spolupracují a mají mnoho společného:

Typy humorální signalizace:

Chemická charakteristika hormónů:

Genetické poruchy:

Uvolňování hormónů:


QT movie pohybu dimeru kinesinu po mikrotubulu je na www.sciencemag.org/feature/data/1049155.shl

Regulace uvolňování hormónů:

 • Pulsace/oscilace (hl. gonadotropní a pohlavní)

  Působení hormónů

  Receptory

  Membránové receptory

  G proteiny

  Intracelulární přenos signálu (druzí poslové)

  cAMP:

  cGMP:

  Ca-kalmodulin

  Fosfolipáza C - IP3 a DAG

  Tyrosin kinázy

  Intracelulární receptory

  Funkce intracelulárních receptorů


  Velikost odpovědi na hormóny

  Dose/response křivka

  Pokles max. odpovědi

  • méně cílových buněk
  • méně receptorů
  • méně/menší aktivita enzymů aktivovaných hormónem
  • méně prekurzoru pro finální produkt
  • více nekompetitivního inhibitoru

  Pokles citlivosti

  • méně receptorů
  • menší afinita receptorů
  • modulující faktory
  • rychlejší degradace hormónu
  • antagonistické hormóny

   

  Transport hormónů

  Inaktivace hormónů

  Měření hormónů