Motilita trávicího traktu

Poznámky k přednášce

Václav Hampl, Ústav fyziologie UK 2.LF

English version (slides)


Stavba stěny:


Řízení motility:


Inervace:

ENTERICKÝ NERVOVÝ SYSTÉM (ENS)

Více o ENS:

 

Zevní inervace je důležitá hl. pro koordinaci odlehlých částí (např. gastrokolický reflex - zvýšená aktivita žaludku zvyšuje aktivitu tlustého střeva).

Sympatikus:


Parasympatikus:


Hladký sval

Jak se to pozná?

  • pomalá vlna dřív v intersticiální než v sousedních svalových buňkách
  • segmenty bez intersticiálních buněk nemají pomalé vlny a nedají se k nim ani experimentálně přinutit
  • rytmické změny Em intersticiálních buněk in vivo i v kultuře, svalové buňky v kultuře ne
  • inaktivace intersticiálních buněk u pokusných zvířat zastavuje pomalé vlny
  • dozrávání intersticiálních buněk pár dní po narození časově koinciduje s rozvojem motility GIT

SMC jsou elektricky propojeny (viscerální typ hladkého svalu), taže pomalé vlny se snadno šíří (cirkulární více než longitudinální), pohyby velkých segmentů GIT jsou synchronní

Nemusí nezbytně vyvolávat změnu tenze


Žvýkání


Polykání

Stavba:

Fáze:


Motilita žaludku

Stavba:

Funkce:

Inervace:

Elektrická aktivita a kontrakce:

Migrující myoelektrický komplex (MMC):

Gastro-duodenální spojení, pylorus

Regulace vyprazdňování žaludku

Zvracení (emesis)


Motilita tenkého střeva

Intestinální reflexy:

MMC v hladovém stavu

Kontrakce muscularis mucosae:

Vyprazdňování ilea:


Motilita tlustého střeva

Rektum a anální kanál:

Defekaceby Václav Hampl