Plicní cirkulace
Poměr plicní ventilace a perfuse

Václav Hampl, Ústav fyziologie UK 2.LF

Toto jsou moje poznámky, podle kterých přednáším. Bez výkladu nemusí vše být snadno srozumitelné. Čtenář, který nebyl na přednášce, nechť se proto nediví, pokud nebude všemu rozumět.

Diapozitivy jsou (v angličtině) tady (ale je v nich celkem to samé, jako na této stránce)


Zvláštnosti plicní cirkulace:

Parametry plicní cirkulace

Metody:

Bronchiální cirkulace:

Další funkce plicní cirkulace:

Plicní cirkulace má ve zdraví nízký klidový cévní odpor:

Plicní cévy jsou poddajnější než systémové

Alveolární a extra-alveolární cévy

Průtok krve plícemi roste od hrotu k bázi

V zóně 4 úplně dole průtok zase klesá - mechanismus ne moc jasný

Růst průtoku směrem k bazím plic:

Zvýšení Pa zlepšuje perfuzi apikálních částí plic

Důsledky zonality plicní hemodynamiky:

Plicní cévní odpor (PVR)

Zvýšení srdečního výdeje.(např. námaha):

Filtrace v plicních kapilárách:

kapilární tlak:
7 mmHg
negativní intersticiální tlak:
8 mmHg
osmotický tlak intersticiální tekutiny:
14 mmHg
CELKOVÁ SÍLA VEN:
29 mmHg


osmotický tlak plasmy:
28 mmHg
CELKOVÁ SÍLA DOVNITŘ:
28 mmHg


Net filtrační tlak (ven):
1 mmHg
(odsáváno lymfatickým systémem)

Regulace plicního oběhu:

Poměr ventilace/perfuze (V/Q)

(Podobně jako překládání zboží z vagónů do náklaďáků na nádraží pro zásobování města)
Nerovnoměrnost V/Q:

Vyšší odpor a nižší poddajnost snižují ventilaci (při normální nebo zvýšené frekvenci)

Rahn-Fennův diagram (alveolární PO2-PCO2)

Nerovnoměrnost V/Q

Lokální zvýšení V/Q nad ~1 má minimální vliv na [O2]


Rozložení (distribuce)

Multiple Inert Gas Elimination Technique (MIGET)

Jak se MIGET dělá?

Princip MIGET

Kompenzace nerovnoměrnosti V/Q

Hypoxická plicní vazokonstrikce (HPV) udržuje V/Q

HPV optimalizuje oxygenaci krve tím, že napomáhá přednostní perfúzi lépe ventilovaných částí plic. Čísla jsou ~PO2 v mmHg.

Nahore: okysličení krve za ideální situace rovnoměrné ventilace na příkladu 2 stejně ventilovaných alveolů. PO2 v alveolárním vzduchu je v obou alveolech přibližně stejné a oběma protéká přibližně stejná část celkového průtoku. Krev vytékající z obou alveolů je dobře a podobně okysličená. Smíšením vzniká dobře okysličená arteriální krev.

Druhé schéma: část dýchacích cest je ucpána (zde znázorněno ucpáním jednoho ze dvou terminálních bronchiolů) a HPV nefunguje (např. v aplikace vazodilatancia). Kyslík rychle přechází z uzavřeného alveolu do protékající krve a PO2 v něm rychle klesá až téměř na úroveň PO2 žilní krve. Krev protékající tímto alveolem se proto neokysličí a po smíšení s okysličenou krví z druhého alveolu značně snižuje výsledné PO2 arteriální krve.

Třetí schéma ukazuje, jak tuto situaci ovlivňuje HPV. I zde krev protékající hypoxickým alveolem snižuje po smíšení s krví z normoxického alveolu výsledné PO2 arteriální krve, avšak mnohem méně než v nepřítomnosti HPV. Průtok hypoxickým alveolem je totiž díky HPV značně snížen, takže k výslednému PO2 arteriální krve přispívá jen velmi málo. Průtok normoxickým alveolem je naopak pasivně zvýšen (protože celkový průtok zůstává stejný) a tvoří proto po svém dokonalém okysličení většinu arteriální krve.

 

HPV je rychlá, setrvalá, rychle reverzibilní.a závislá na stupni hypoxie

Tonus je minimální už kolem 21%O2, další zvyšování O2 další dilataci neudělá

Mechanismus HPV

Plicní vazodilatace při narození

Průtok krve plícemi při narození

Nemoci


WWW zdroje o plicní cirkulaci a plicní hypertenzi (anglicky):